صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰۱,۸۶۱,۳۱۸,۹۱۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۳,۸۲۲ ۱,۰۰۳,۷۲۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۸۶۱,۳۱۸,۹۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۳,۴۶۵ ۱,۰۰۳,۳۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۶۸۳,۰۴۸,۴۸۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۰۳,۶۴۹ ۱,۰۰۳,۵۵۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۷۷۵,۰۲۸,۷۴۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۳,۲۶۵ ۱,۰۰۳,۱۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۸۲,۸۱۹,۹۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۳,۲۵۱ ۱,۰۰۳,۱۵۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۷۶,۰۲۶,۳۹۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۰۳,۲۴۸ ۱,۰۰۳,۱۴۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۷۴,۴۶۰,۷۱۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۳,۲۴۵ ۱,۰۰۳,۱۴۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۷۲,۹۱۹,۸۷۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۳,۵۹۲ ۱,۰۰۳,۴۹۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۷۴۶,۴۳۶,۰۹۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۰۳,۷۸۱ ۱,۰۰۳,۶۸۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۸۴۰,۳۸۰,۹۷۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۳,۰۸۳ ۱,۰۰۲,۹۸۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۴۹۱,۱۸۱,۰۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۳,۰۴۵ ۱,۰۰۲,۹۴۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۴۷۱,۹۱۲,۲۶۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۳,۱۹۵ ۱,۰۰۳,۰۹۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۴۷,۰۰۱,۳۵۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۳,۱۹۰ ۱,۰۰۳,۰۸۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۴۴,۴۸۸,۹۴۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۳,۱۸۳ ۱,۰۰۳,۰۸۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۴۱,۲۱۶,۹۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۲,۸۳۸ ۱,۰۰۲,۷۳۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۳۶۸,۶۷۷,۰۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۲,۷۴۸ ۱,۰۰۲,۶۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۳۲۳,۵۰۳,۹۱۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۲,۴۱۵ ۱,۰۰۲,۳۱۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۱۵۶,۱۰۵,۴۵۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۲,۴۱۲ ۱,۰۰۲,۳۱۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۱۵۴,۹۸۲,۶۲۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۲,۳۸۶ ۱,۰۰۲,۲۸۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۱۴۱,۵۹۲,۰۱۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۲,۳۷۹ ۱,۰۰۲,۲۷۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۱۳۸,۳۵۷,۲۱۴