صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰۲,۷۸۳,۸۴۸,۶۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۵,۶۴۰ ۱,۰۰۵,۵۶۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۷۸۳,۸۴۸,۶۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۵,۵۹۴ ۱,۰۰۵,۴۹۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۷۴۷,۲۹۳,۳۱۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۵,۲۹۴ ۱,۰۰۵,۱۹۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۵۹۷,۳۱۰,۱۹۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۴,۹۷۷ ۱,۰۰۴,۸۷۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۴۳۸,۶۷۰,۱۹۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۶,۷۲۵ ۱,۰۰۶,۶۲۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۳۱۲,۶۱۰,۶۵۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۶,۷۰۷ ۱,۰۰۶,۶۰۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۳۰۳,۵۱۹,۸۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۶,۶۸۹ ۱,۰۰۶,۵۸۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۲۹۴,۴۴۰,۷۸۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۷,۳۳۵ ۱,۰۰۷,۲۳۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۶۱۷,۵۲۸,۷۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۷,۳۰۹ ۱,۰۰۷,۲۰۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۶۰۴,۴۳۸,۰۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۷,۳۳۶ ۱,۰۰۷,۲۳۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۶۱۷,۹۹۰,۰۵۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۷,۰۲۵ ۱,۰۰۶,۹۲۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۴۶۲,۵۵۳,۶۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۵,۹۶۹ ۱,۰۰۵,۸۶۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۹۳۴,۴۱۹,۲۸۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۵,۹۵۱ ۱,۰۰۵,۸۵۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۹۲۵,۳۷۹,۲۴۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۵,۹۳۳ ۱,۰۰۵,۸۳۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۹۱۶,۳۷۲,۹۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۶,۱۳۵ ۱,۰۰۶,۰۳۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۰۱۷,۵۱۴,۲۲۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۶,۸۷۷ ۱,۰۰۶,۷۷۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۳۸۸,۱۵۹,۶۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۶,۶۴۶ ۱,۰۰۶,۵۴۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۲۷۳,۱۸۳,۴۱۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۵,۱۹۱ ۱,۰۰۵,۰۹۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۵۴۵,۷۶۸,۴۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۴,۳۳۴ ۱,۰۰۴,۲۳۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۱۱۷,۴۳۷,۸۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۴,۲۷۱ ۱,۰۰۴,۱۷۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۰۸۵,۸۴۹,۷۸۳