صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰۵,۹۹۳,۵۸۹,۸۲۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱,۰۱۲,۰۸۹ ۱,۰۱۱,۹۸۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۹۹۳,۵۸۹,۸۲۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۰۱۲,۲۴۹ ۱,۰۱۲,۱۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۷۳,۴۳۸,۰۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۰۱۲,۰۵۷ ۱,۰۱۱,۹۵۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۹۷۷,۳۹۵,۶۰۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۰۱۲,۰۴۰ ۱,۰۱۱,۹۳۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۹۶۸,۷۰۶,۱۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۰۱۲,۳۱۸ ۱,۰۱۲,۲۱۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۱۰۷,۹۰۲,۸۲۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۱۹۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۹۸,۹۹۱,۳۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۲,۲۸۳ ۱,۰۱۲,۱۸۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۹۰,۱۱۳,۹۹۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۰۱۲,۷۱۴ ۱,۰۱۲,۶۲۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۱۱,۶۳۶,۴۷۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۲,۷۵۳ ۱,۰۱۲,۶۶۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۳۱,۱۳۶,۰۵۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۲,۵۲۶ ۱,۰۱۲,۴۳۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۲۱۷,۷۳۰,۲۰۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۰۶,۴۸۰ ۱,۰۰۶,۳۹۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۱۹۵,۷۶۶,۶۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۰۶,۴۷۶ ۱,۰۰۶,۳۸۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۱۹۳,۶۹۵,۹۲۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۰۶,۴۷۲ ۱,۰۰۶,۳۸۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۱۹۱,۶۵۳,۲۶۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۶,۴۶۸ ۱,۰۰۶,۳۷۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۳,۱۸۹,۶۳۸,۶۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۴,۸۴۶ ۱,۰۰۴,۷۵۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۳۷۹,۰۱۲,۹۱۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۴,۱۸۹ ۱,۰۰۴,۱۰۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۲,۰۵۰,۹۲۳,۰۸۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۷۶ ۱,۰۰۳,۹۷۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۹۸۷,۸۸۸,۵۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۳,۸۷۲ ۱,۰۰۳,۷۷۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۸۸۶,۱۳۴,۷۱۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۴,۰۶۱ ۱,۰۰۳,۹۶۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۹۸۰,۷۹۷,۳۶۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۴,۰۵۴ ۱,۰۰۳,۹۵۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۹۷۷,۰۵۹,۶۵۳