صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۰.۰۷) (۴.۷۱) (۲۳.۱۵) (۱۰۰)
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰.۴۷ (۳.۶۶) ۴۵۲ (۱۰۰)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰.۲۲ (۱.۲۲) ۱۲۱.۳۲ (۹۸.۸۵)
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۰.۱۸) (۳.۱۶) (۴۸.۰۹) (۱۰۰)
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۰۷) (۰.۶۴) (۲۲.۹۸) (۹۰.۵۶)
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ (۰.۰۶) ۲.۱۸ (۱۸.۷۲) ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۰۸ ۱.۹۶ ۳۵.۶۴ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۱ ۰.۰۹ ۴۲.۱۲ ۳۶.۷۳
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۱۸ (۰.۹) ۹۱.۳۷ (۹۶.۳۵)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۰۱ ۲.۵۴ ۴.۲۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۰۱ ۳.۰۱ ۲.۰۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ ۱.۸۱ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۵) (۱.۹) (۱۵.۵۳) (۹۹.۹۱)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۸ ۰.۳۸ ۳۴.۸۸ ۲۹۲.۴۵