صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۱۶ (۱.۱۵) ۸۰.۱۱ (۹۸.۵۵)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۶.۹۲ ۲.۹۵
۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۱ (۱.۱) ۴.۶۹ (۹۸.۲۶)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۲ ۳.۵۹ ۷.۷ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۲) ۰.۰۷ (۶.۶۸) ۳۱.۰۷
۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۰۳) ۱.۷۲ (۱۰.۲۳) ۴۹,۷۸۶.۹
۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰ ۱.۶۵ ۰ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۵۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) (۲.۱۶) (۳.۵۷) (۹۹.۹۶)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۰.۰۲) (۱.۵) (۵.۸۲) (۹۹.۶)
۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۱ ۲.۸۴ ۳.۲۵ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۰۴ ۰.۷ ۱۵.۵۶ ۱,۱۹۴.۶۶
۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰ (۱.۵۲) (۱.۳۷) (۹۹.۶۳)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۰.۰۳ (۳.۵) ۱۱.۵۷ (۱۰۰)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۰.۰۲) (۲.۷۶) (۶.۷۸) (۱۰۰)
۶۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۰۱ ۰.۲۵ ۴.۲۳ ۱۵۱.۶۲