صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
«123456»