صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۰.۰۲) (۲.۵۹) (۵.۶۱) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ (۲.۷۳) ۷.۱۷ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۰.۰۳) (۲.۷۱) (۹.۵۷) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۰۴) (۰.۴۹) (۱۴.۷۶) (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰ (۲.۹۴) (۱.۴) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰.۰۲ (۳.۴۳) ۸.۵۳ (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۶ (۳.۰۲) ۷۸۹.۱۸ (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۱۶ (۱.۱۵) ۸۰.۱۱ (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۶.۹۲ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۱ (۱.۱) ۴.۶۹ (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۲ ۳.۵۹ ۷.۷ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۲) ۰.۰۷ (۶.۶۸) ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰