صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۵,۷۰۱ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۱ % ۳۲۵,۳۹۳ ۶۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۵,۶۸۸ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۱ % ۳۲۵,۳۷۳ ۶۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳۵,۶۷۶ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۱ % ۳۲۵,۳۵۳ ۶۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳۵,۶۶۳ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۱ % ۳۲۵,۳۳۴ ۶۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۳۷ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۳۱۴ ۶۴.۹ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۴۷ ۲۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۳ % ۳۲۵,۲۹۵ ۶۴.۹۶ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۳۳,۸۵۱ ۲۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۴ % ۳۲۵,۲۷۵ ۶۵.۰۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۳۳,۷۸۵ ۲۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۴ % ۳۲۵,۲۵۵ ۶۵.۰۸ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۷۴۹ ۲۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۵ % ۳۲۵,۲۳۶ ۶۵.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۷۱۵ ۲۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۵ % ۳۲۵,۲۱۶ ۶۵.۰۹ % ۰ ۰ %