صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۷,۰۸۹ ۳۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۷۸ % ۳۲۵,۵۹۰ ۶۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۰۵ ۳۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۷۸ % ۳۲۵,۵۷۰ ۶۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵۷,۱۹۴ ۳۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۷۸ % ۳۲۵,۵۵۰ ۶۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۵۳ ۳۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۷.۵۹ % ۳۲۵,۵۳۱ ۶۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۳۵,۳۰۸ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۵۱۱ ۶۴.۹ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۹۶ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۴۹۱ ۶۴.۹ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۸۳ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۴۷۱ ۶۴.۹ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۸۸ ۲۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۴ % ۳۲۵,۴۵۲ ۶۵.۰۵ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۳۵,۰۷۶ ۲۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۴۳۲ ۶۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۵,۴۲۵ ۲۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۴۱۲ ۶۴.۸۸ % ۰ ۰ %