صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۳۹ ۲۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۵ ۷.۹۷ % ۳۲۵,۳۷۳ ۶۴.۳ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۱۴۲,۲۷۲ ۲۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۳۵۳ ۶۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۵۶ ۲۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۳۳۴ ۶۳.۹۴ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۱۴۲,۲۸۹ ۲۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۳۱۴ ۶۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۱۴۲,۲۷۷ ۲۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۲۹۴ ۶۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۱۴۲,۲۶۵ ۲۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۱۲ % ۳۲۵,۲۷۵ ۶۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۱۴۳,۸۸۷ ۲۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۱ % ۳۲۵,۲۵۵ ۶۳.۷۲ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۱۴۴,۰۸۳ ۲۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۹ % ۳۲۵,۲۳۶ ۶۳.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۹۱ ۲۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۵ % ۳۲۵,۲۱۶ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۷۹ ۲۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۵ % ۳۲۵,۱۹۷ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ %