صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲۳,۰۰۲ ۲۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۴۹ % ۳۲۵,۵۵۱ ۶۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲۲,۹۹۲ ۲۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۴۹ % ۳۲۵,۵۳۱ ۶۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲۲,۹۸۱ ۲۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۴۹ % ۳۲۵,۵۱۱ ۶۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲۲,۹۷۰ ۲۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۵ % ۳۲۵,۴۹۱ ۶۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲۲,۱۵۱ ۲۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۵۱ % ۳۲۵,۴۷۲ ۶۴.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲۱,۸۱۴ ۲۴.۱ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۵۲ % ۳۲۵,۴۵۲ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۷۵ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۵ ۸.۱۷ % ۳۲۵,۴۳۲ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۶۵ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۴ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۴۱۲ ۶۴.۴ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۵۱ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۴ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۳۹۳ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۴۰ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۲ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۳۷۳ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %