صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/05/22
منبع -
مقدمه
متن خبر

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت08:30 مورخ1399/05/22در محل تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، بلوار شهید نورانی، خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک 24، طبقه 3برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

پیوست
مشاهده پیوست