صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1399/07/12
منبع -
مقدمه احتراما مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین در روز شنبه مورخ 12/07/1399 راس ساعت 8:00 در محل مدیر صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، بلوار شهید نورانی، خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک 24، طبقه 3 تشکیل خواهد شد. موضوع جلسه:  تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق  سایر موارد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست